ورود ثبت نام
021-25741

بازدید : 445

شهرممنوعه یکی از مهمترین شهر درمنطقه پکن پایتخت کشورچین است.شهرممنوعه کامل ترین وحتی بهترین اثر تاریخی پکن است که زمان ساختش به حدود15قرن می رسد.شهرممنوعه به عنوان یکی از وسیع ترین و کامل ترین مجموعه معماری چوبی درجهان است .شهری که 500سال محل زندگی امپراطوران چین در کنار همسران خود بوده و هیچ کدام از مردم عادی اجازه ورود به آن را نداشتن.حالا بعداز 5قرن ورودبه آن آزاد شده و مردم زیادی به تماشای این مجموعه باستانی و سلطنتی می روند.

این مجموعه دارای سه قصر معروف و باستانی است که محل اعمال قدرت امپراطورها و اجرای مراسم های بزرگ بوده است .این قصرها بانام قصرتای حه قصرجون حه وقصر بایو دارای معماری و تزیینات بسیار باشکوهی هستن دراین مجموعه با تصاویر اژدها بسیار روبرو میشوید چرا که در فرهنک چین اژدها جایگاه ویژه ای دارد.